Uvedenie knihy BÁSNE: Poézia z gymnázia (foto)

Naša školy od začiatku svojho pôsobenia robí aj nadštandardné aktivity v rôznych oblastiach. A to všetko za pomoci OZ AVOS.

Jedine vďaka nemu môžeme finalizovať aj kreatívne aktivity učiteľov a žiakov. Popri pedagogickej a psychologickej činnosti (poradenstvo, diagnostika, vzdelávanie) sa stávame výskumným aj edičným pracoviskom. Dôkazom našej edičnej činnosti sú nové doplnkové učebnice a učebné materiály.

Úplnou novinkou je to, že vydávame aj literárne dielka. Jedným z takýchto krásnych diel je aj výber básnickej tvorby našich žiakov – Básne: Poézia z gymnázia, ktoré sú doplnené výtvarnými prácami študentov nášho gymnázia.

Dňa 9.3.2016 sme krstili túto básnickú zbierku – netradične – lupeňmi tulipánov, ako symbolom jari a mladosti. Aj takéto aktivity môžeme uskutočňovať preto, že nám je vždy nápomocné OZ AVOS, ktoré finančne podporuje mimoriadne výstupy našej školy.

Ďakujeme OZ AVOS.

S vďakou mladí autori zo ŠpMNDaG