Darujte 2% nadaným deťom (zmeny 2016)

Pre rok 2016 z technicko – organizačných dôvodov nie je OZ AVOS zaregistrované ako oprávnený prijímateľ 2% z dane za rok 2015. Vzniknutú situáciu sa nám podarilo vyriešiť v spolupráci s neinvestičným fondom Leonardo, z ktorého účtu budú peniaze prevedené na účet OZ AVOS.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

  • Obchodné meno (Názov): Leonardo, n.f.
  • Právna forma: neinvestičný fond
  • IČO: 37924541
  • Sídlo: Drieňová 34, 821 02 Bratislava - Ružinov

Tlačivo pre zamenstancov na poukázanie 2% z dane

Vážení rodičia a priaznivci Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia,   dovoľte, aby som Vás touto cestou informovala o tom, že pre rok 2016 z technicko – organizačných dôvodov nie je OZ AVOS zaregistrované ako oprávnený prijímateľ 2% z dane za rok 2015. Nestalo sa tak našou vinou ale nedôslednosťou bývalého účtovníka a pochybením notárskeho úradu, ktorý včas vyplnenú žiadosť neodoslal na registráciu.

Vzniknutú situáciu sa nám podarilo vyriešiť v spolupráci s neinvestičným fondom Leonardo a preto mi dovoľte, aby som Vás oslovila so žiadosťou o Vašu podporu, a poskytnutie Vašich 2% z daní na účet tohto neinvestičného fondu.

Pre poskytnutie 2% z daní prosím použite nižšie uvedené údaje neinvestičného fondu Leonardo, n.f.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

  • Obchodné meno (Názov): Leonardo, n.f.
  • Právna forma: neinvestičný fond
  • IČO: 37924541
  • Sídlo: Drieňová 34, 821 02 Bratislava - Ružinov

Ubezpečujeme Vás, že OZ AVOS ako združenie si plní a naďalej bude plniť všetky funkcie, pre ktoré bolo zriadené, predovšetkým podporu výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole.   Táto situácia nás o to viac mrzí, lebo práve vďaka Vašej podpore sme schopní udržiavať a zvyšovať štandard výučby aj napriek tak ťažkej situácii v školstve. Hľadali sme náhradné riešenie, ktoré by nám zabezpečilo, prijímanie 2% z Vašich daní prostredníctvom inej organizácie, ktorá je oprávneným poberateľom.

Ospravedlňujeme sa za zvýšenú administratívnu záťaž rodičov spôsobenú chybou vyššie uvedených externých subjektov a žiadame všetkých o pochopenie vzniknutej situácie a zaslanie príspevkov pre OZ AVOS cez Leonardo, n.f.

Do konca kalendárneho roka 2016 sa Vami poskytnuté finančné prostriedky na Leonardo, n.f. prevedú na účet OZ AVOS. V zmysle hore uvedeného Vás chcem uistiť o tom, že tieto prostriedky budú použité výlučné na výchovno-vzdelávací proces a zvyšovanie kvality a úrovne našej školy.

Predvyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vo formáte pdf. vo variante pre FO nájdete v prílohách a zároveň aj na vrátnici obidvoch našich škôl. Žiadame Vás a doplnenie Vašich údajov a spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa podanie tlačív na spádovom Daňovom úrade. V prípade právnických osôb sa vyplní IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby priamo v  Daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby.

Srdečné ďakujeme všetkým, ktorí prispeli minulý rok a aj všetkým tým, ktorí sa tak rozhodnú urobiť teraz.

S pozdravom,   PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. riaditeľka školy