Úprava vchodu do školy na Skalickej (foto)

Na jeseň bola vykonaná

  • výmena dlažby na schodoch za protišmykovú,
  • inštalácia zábradlia,
  • oplotenie parkových plôch pozdĺž cestičky pred školskou budovou,
  • výsadba tují pozdĺž oplotenia.