Letný tábor AMBROZIÁDA 2015

Perfektne aj farebne kvalitne pripravené priestory našej školy – gymnázia boli počas letných prázdniny využité aj na krátky letný tábor AMBROZIÁDA 2015