Obnova schodišťa a vstupných priestorov v budove na Teplickej

V budove 1. stupňa na Teplickej ako prevencia proti možným úrazom v zimnom období, bolo obnovené schodište a vstupné priestory.