Dataprojektory a notebooky v triedach

Na základe požiadaviek všetkých pedagógov ŠpMNDaG (učiteľov aj vychovávateľov) a na základe vyhodnotenia efektivity práce sme namiesto interaktívnych tabúľ do tried (ako sa to plánovalo v roku 2013/14) akceptovali návrh na zakúpenie dataprojektorov a notebookov do tried. Tieto boli zakúpené v priebehu októbra, resp. novembra 2014 a namontované do tried.