Nové koberce v triedach gymnázia

V roku 2014 sme zakúpili nové koberce do všetkých tried školy. Koberec v triede je neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu v projekte APROGEN.