Zmena v identifikácii platieb - september 2014

Napr.:

• ak je platba zasielaná za jeden mesiac:

Nováková, E. 2.A, január, 2014/2015

• ak je platba zasielaná za dlhšie obdobie

Nováková, E. 2.A, január - apríl, 2014/2015

• v prípade platby za viac detí naraz za jeden mesiac:

Nováková, E. 2.A, január, 2014/2015
Novák, J., sexta, január, 2014/2015

• v prípade platby za viac detí naraz za dlhšie obdobie:

Nováková, E. 2.A, január - apríl, 2014/2015
Novák, J., sexta, január - apríl, 2014/2015

Napomôže nám to k lepšej identifikácii prichádzajúcich platieb.

Za pochopenie ďakujeme.