Rekonštrukcia školskej jedálne v budove na Teplickej

Rekonštrukcia školskej jedálne v budove školy na Teplickej.
Rekonštrukcia školskej jedálne v budove školy na Teplickej.
Rekonštrukcia školskej jedálne v budove školy na Teplickej.
A takto vyzerá nová jedáleň dnes.
A takto vyzerá nová jedáleň dnes.
A takto vyzerá nová jedáleň dnes.
A takto vyzerá nová jedáleň dnes.
Z bývalého zariadenia sa urobilo pracovné a oddychové sedenie pod prístreškom v areáli školskej záhrady.