Súťaž v prednese cudzích jazykov Jazykový Kvet - krajské finále

Dňa 11.4.2014 sa v Trnave uskutočnilo krajské finále súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku pod názvom Jazykový Kvet. Z našej školy sa na súťaži zúčastnili žiačky tretieho a štvrtého ročníka Mia Armitage a Ema Somolányiová, ktoré sa umiestnili na prvom mieste v krajskom semifinále. Obidve žiačky získali prvé miesto vo svojej kategórii aj na tomto podujatí a postupujú tak do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 9.5.2014 v Nitre. Obidvom žiačkam gratulujeme a ďakujeme OZ AVOS za podporu.