D. STREDA: Na medzinárodnej konferencii rokujú o vzdelávaní nadaných detí

Dunajská Streda 10. apríla (TASR) - „Synergia nadania, talentu a tvorivosti ako faktor úspešného rozvoja spoločnosti" - je témou dvojdňovej medzinárodnej konferencie, ktorá sa začala dnes v Dunajskej Strede. Usporiada ju Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium (ŠpMNDaG) Teplická v Bratislave pod vedením jej riaditeľky Jolany Laznibatovej. Nad konferenciou prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič. Informovala TASR z Rady rodičov školy Dana Becová.

Ako povedala, ŠpMNDaG Teplická v tomto roku slávi 20. výročie svojho založenia a 15. výročie trvania ako samostatného právneho subjektu v systéme školstva SR. "Na siedmy ročník odborno-vedeckej konferencie o starostlivosti a vzdelávaní nadaných prijali opäť pozvanie odborníci - pedagógovia, psychológovia a vedeckí pracovníci - z Európy, najmä Fínska, Česka, Rakúska, Maďarska, Slovinska a Ruska," konštatovala s tým, že ŠpMNDaG Teplická je jedinou školou v Európe s až 20-ročnými skúsenosťami v práci s nadanými deťmi a zároveň európskym unikátom. "Táto škola je vo svojej podstate jedinečným projektom, ktorý podchytáva mimoriadne nadané deti a umožňuje im rozvíjať ich talent. Až tretina absolventov sa stáva úspešnými študentmi na zahraničných univerzitách," zdôraznila. Dodala, že škola a gymnázium spolupracuje s podobnými vzdelávacími inštitúciami vo viacerých európskych krajinách, zároveň je však jedinou, ktorá predstavuje komplexný systém vzdelávania intelektovo nadaných od šesť do 18 rokov. "Túto jedinečnosť a dosiahnuté výsledky akceptujú aj odborníci zo zahraničia. Skúsenosti a metodiky práce s nadanými deťmi chodia do Bratislavy čerpať pedagógovia a odborníci z mnohých európskych krajín," priblížila Becová.

Psychologička, pedagogička, vedecko-výskumná pracovníčka Jolana Laznibatová je riaditeľkou ŠpMNDaG Teplická a autorkou vzdelávacieho programu APROGEN, podľa ktorého sa realizujú výbery intelektovo nadaných detí do tohto vzdelávacieho programu. Vydala niekoľko knižných publikácií o nadaných deťoch.

Zroj správy: TASR