Analýza darov pre AVOS k 28. 2. 2014

Presné prehľad darov rodičov k 31.3.2014 bude zverejnený v apríli 2014 po podaní daňového priznania a po auditorskej správe.