Analýza darov pre AVOS k 31. 12. 2013

Od 1.9.2013 majú rodičia možnosť podľa vlastného zváženia realizovať svoje príspevky na nadštandardný výchovno-vzdelávací proces a všetky aktivity a činnosti školy na dva účty a to na darovací účet školy ako aj na bankový účet OZ-AVOS.

Podrobnešie v proložených súboroch.