Prezentácia - Rekonštrukcia telocviční ŠpMNDaG v budove na Teplickej (júl - august 2011)