Kontakty

Adresa:
Občianske združenie na podporu nadaných detí - AVOS
Teplická 7
831 02 Bratislava

IČO: 318 05 434
DIČ: 20 21 62 18 00

Číslo účtu: SK67 1100 0000 0026 2070 8535

E-mail: ozavos (a) spmndag (.) sk