Fotogaléria

Niektoré z projektov, podporených z financií OZ AVOS na ŠpMNDaG v príslušnom školskom roku.

Konferencia Mensa pro rozvoj nadání 2014

PhDr. Jolana Laznibatová vystúpila na konferencii

Zdroj foto: vindracek/flickr

Noc s poviedkou - apríl 2014

Organizované s prispením OZ AVOS

Fotografie: Konferencia o nadaných deťoch 10.–11.4.2014

V dňoch 10.-11. apríla 2014 sa uskutočnila v Dunajskej strede 7. medzinárodnej konferencie o nadaní pri príležitosti 20. výročia začiatku vzdelávania nadaných na Slovensku a 15. výročiu vzniku samostatnej Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave, pod názvom Synergia nadania, talentu a tvorivosti ako faktor úspešného rozvoja spoločnosti. Zúčastnili sa jej hostia z Fínska, Rakúska, Slovinska, Maďarska, Ruska, Česka a Slovenska. Synergia nadania, talentu a tvorivosti ako faktor úspešného rozvoja spoločnosti.

Súťaž v prednese cudzích jazykov Jazykový Kvet - krajské finále

Dňa 11.4.2014 sa v Trnave uskutočnilo krajské finále súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku pod názvom Jazykový Kvet. Z našej školy sa na súťaži zúčastnili žiačky tretieho a štvrtého ročníka Mia Armitage a Ema Somolányiová, ktoré sa umiestnili na prvom mieste v krajskom semifinále. Obidve žiačky získali prvé miesto vo svojej kategórii aj na tomto podujatí a postupujú tak do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 9.5.2014 v Nitre. Obidvom žiačkam gratulujeme a ďakujeme OZ AVOS za podporu.

Stránky