Fotogaléria

Niektoré z projektov, podporených z financií OZ AVOS na ŠpMNDaG v príslušnom školskom roku.

Osvetlenie v triedach pred výmenou

Visiace svietidlá bolo potrebné demontovať, pretože prekážali novonamontovaným dataprojektorom, a taktiež na základe pokynu RÚVZ ich bolo treba nahradiť z hygiencikých a bezpečnostných dôvodov svietidlami úspornejšími.

Nové koberce v triedach 1. stupňa

V roku 2014 sme podporili zakúpenie nových kobercov do tried na 1. stupni. Koberce sú neoddeliteľnou súčasťou pri výučbe v projekte APROGEN, a z hygienických dôvodov sa menia približne po 3 rokoch.

Stránky