Fotogaléria

Niektoré z projektov, podporených z financií OZ AVOS na ŠpMNDaG v príslušnom školskom roku.

Letná Ambroziáda (+foto a list rodiča)

V spolupráci Umeleckou agentúrou AMBROZIÁDA a univerzitou z Hradca Králové sa uskutočnila na našej škole LETNÁ AMBROZIÁDA - na podporu a rozvíjanie talentov v oblasti umenia.

Pracovalo sa na rozvoji hudobného, tanečného a dramatického nadania, ale aj na oblasti muzikál a film. Hlavným prednášajúcim bol herec Jan Přeučil s manželkou Evou.

Letný tábor umeleckého zamerania pre nadané deti mal veľký úspech medzi deťmi, ale aj u rodičov.

Poďakovanie spokojnej matky:

Ešte raz sa Vám chcem poďakovať za syna Dávida i za všetky deti, čo pre ne robíte v letných táboroch. Za jediný týždeň! "Dávidov" film MIMO A RIADNY má veľký úspech, je to samotným spracovaním filmu i námetom. Mňa osobne veľmi dojal.Som rada, že záverečného programu sa zúčastnila i p. Laznibatová, ktorá sa venuje nadaným deťom. Dávidovi sa veľmi páči filmovanie vo Vašom tábore, teší sa na ďalší. Dnes sme si spolu pozreli video Vašich 10 pravidiel, ako prežiť Ambroziádu. Skvelé, úžasné, zábavnou formou podané vážne dodržiavanie pravidiel.

Prajem Vám veľa úspechov vo Vašej práci.

Kolembusová

Uvedenie knihy BÁSNE: Poézia z gymnázia (foto)

Naša školy od začiatku svojho pôsobenia robí aj nadštandardné aktivity v rôznych oblastiach. A to všetko za pomoci OZ AVOS.

Jedine vďaka nemu môžeme finalizovať aj kreatívne aktivity učiteľov a žiakov. Popri pedagogickej a psychologickej činnosti (poradenstvo, diagnostika, vzdelávanie) sa stávame výskumným aj edičným pracoviskom. Dôkazom našej edičnej činnosti sú nové doplnkové učebnice a učebné materiály.

Úplnou novinkou je to, že vydávame aj literárne dielka. Jedným z takýchto krásnych diel je aj výber básnickej tvorby našich žiakov – Básne: Poézia z gymnázia, ktoré sú doplnené výtvarnými prácami študentov nášho gymnázia.

Dňa 9.3.2016 sme krstili túto básnickú zbierku – netradične – lupeňmi tulipánov, ako symbolom jari a mladosti. Aj takéto aktivity môžeme uskutočňovať preto, že nám je vždy nápomocné OZ AVOS, ktoré finančne podporuje mimoriadne výstupy našej školy.

Ďakujeme OZ AVOS.

S vďakou mladí autori zo ŠpMNDaG

Úprava vchodu do školy na Skalickej (foto)

Na jeseň bola vykonaná

  • výmena dlažby na schodoch za protišmykovú,
  • inštalácia zábradlia,
  • oplotenie parkových plôch pozdĺž cestičky pred školskou budovou,
  • výsadba tují pozdĺž oplotenia.

Letný tábor AMBROZIÁDA 2015

Perfektne aj farebne kvalitne pripravené priestory našej školy – gymnázia boli počas letných prázdniny využité aj na krátky letný tábor AMBROZIÁDA 2015

Úpravy školy v budove na Skalickej (júl -- august 2015)

Na základe pokynov nášho zriaďovateľa Bratislavský samosprávny kraj o tom, že je treba robiť úsporné opatrenia čo sa týka energií, sme uskutočnili výmenu visiacich lámp s veľkou energetickou náročnosťou za žiarivkové osvetlenie. Urobila sa výmena v priestoroch vstupnej haly – pri vrátnici na gymnáziu, v priestoroch šatní žiakov a tiež pred telocvičňami. Čítať viac

Stránky