Občianske združenie AVOS

Občianske združenie AVOS vzniklo na podporu nadaných detí ako pomocná inštitúcia pri Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu. Jeho vznik podnietili návrhy sponzorov a rodičov, ktorí chceli pomôcť finančnými prostriedkami pri starostlivosti o nadané deti v novovzniknutej škole ŠpMNDaG.

Darovacia zmluva pre rodičov (.pdf - verzia 2018/2019

Prosíme rodičov, aby pri zasielaní finančných prostriedkov na účet OZ AVOS uvádzali v poznámke
Priezvisko a Meno dieťaťa, triedu, ktorú navštevuje, obdobie, za ktoré zasielajú finančné prostriedky a školský rok.
Pomôcka pre vyplnenie darovacej zmluvy - Prečo ŠpMNDaG potrebuje OZ AVOS?

Škola pre mimoriadne nadané deti vznikla a bola do siete škôl zaradená netypicky k 1.januáru 1998 ako samostatný právny subjekt. Dovtedy sme boli len súčasťou iných základných škôl a existovala v prístavbe iných základných škôl (ZŠ Karloveská, Iuventa, ZŠ Turnianska).

Následne po oficiálnom vzniku školy sa hľadali priestory pre samostatnú školu – ŠpMNDaG, pretože o rok neskôr po jej vzniku MŠ SR zriaďovacou listinou doplnilo aj systém vzdelávania nadaných detí alternatívnou formou – aj o 8-ročné gymnázium. Oficiálne sa tak stalo 1.9.1999.

Triedy pre nadané deti a neskôr samostatná škola, ktorá dovtedy pôsobila v prenajatých priestoroch – nemala žiadne finančné prostriedky okrem pridelených z rozpočtu, t.j. nemala nijaký majetok okrem drobných vybavení (atlasy, mapy, encyklopédie, atď.). Navyše po jej presťahovaní sa na novú adresu Teplická 7 vznikli problémy s úpravou budovy, ktorú sme zdedili vo veľmi zdevastovanom stave – (pretečená strecha, plesnivé steny budovy, stojatá voda v spodných priestoroch, zanedbané prostredie školského dvora, atď.).

Preto rodiča našich detí navrhli pomoc a rovnako iniciovali aj založenie občianskeho združenia na pomoc škole. Jediným cieľom tohto združenia bolo pomôcť tejto novej forme vzdelávania nadaných detí. Práve  preto jeho zakladateľmi boli rodičia a spolu s nimi aj riaditeľka a učitelia školy. Občianske združenie AVOS – vzniklo v roku 1999 a jeho názov vytvorili samotní žiaci našej školy ako prešmyčku od znaku sovy – ako znaku múdrosti. Rovnaké meno má aj školský časopis AVOS.