Aktuality

Oslovenie bývalého rodiča všetkým rodičom na ŠpMNDaG

Môj syn je absolventom ŠPMNDaG, sama som v škole pracovala. Dovolím si povedať, že prostredie ako aj fungovanie poznám zo všetkých strán: zo strany žiaka – môjho syna, zo strany pedagóga ale aj rodiča. Vždy som bola a stále som zástancom školy akou ŠPMNDaG je od jej úplných začiatkov. Som členom OZ AVOS. Aj preto som v kontakte so školou už vyše 16 rokov. Práve z vyššie uvedených skutočností, ako aj mnohým rozhovorom s rodičmi žiakov, ktorí sú úspešní absolventi ŠPMNDaG, si dovolím reagovať, resp. uviesť stanovisko k situácii, ktorá sa už dlhšiu dobu v škole deje.

Prečo ŠpMNDaG potrebuje OZ AVOS? (AKTUALIZOVANÉ)

Občianske združenie AVOS vzniklo na podnet sponzorov a rodičov, ktorí chceli finančne pomôcť novovzniknutej Škole pre mimoriadne nadané deti a neskôr aj Gymnáziu (ďalej len ŠpMNDaG), ktorá nemala prakticky žiaden majetok. Niektorí sponzori odmietli dať dary pre školu cez účet zriaďovateľa, a preto po konzultáciách vedenie školy i rodičia spolu založili svoje vlastné občianske združenie OZ AVOS.

Stránky