Aktuality

Súťaž v prednese cudzích jazykov Jazykový Kvet - krajské finále

Dňa 11.4.2014 sa v Trnave uskutočnilo krajské finále súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku pod názvom Jazykový Kvet. Z našej školy sa na súťaži zúčastnili žiačky tretieho a štvrtého ročníka Mia Armitage a Ema Somolányiová, ktoré sa umiestnili na prvom mieste v krajskom semifinále. Obidve žiačky získali prvé miesto vo svojej kategórii aj na tomto podujatí a postupujú tak do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 9.5.2014 v Nitre. Obidvom žiačkam gratulujeme a ďakujeme OZ AVOS za podporu.

D. STREDA: Na medzinárodnej konferencii rokujú o vzdelávaní nadaných detí

Dunajská Streda 10. apríla (TASR) - „Synergia nadania, talentu a tvorivosti ako faktor úspešného rozvoja spoločnosti" - je témou dvojdňovej medzinárodnej konferencie, ktorá sa začala dnes v Dunajskej Strede. Usporiada ju Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium (ŠpMNDaG) Teplická v Bratislave pod vedením jej riaditeľky Jolany Laznibatovej. Nad konferenciou prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič. Informovala TASR z Rady rodičov školy Dana Becová.

Analýza darov pre AVOS k 28. 2. 2014

Presné prehľad darov rodičov k 31.3.2014 bude zverejnený v apríli 2014 po podaní daňového priznania a po auditorskej správe.

Analýza darov pre AVOS k 31. 12. 2013

Od 1.9.2013 majú rodičia možnosť podľa vlastného zváženia realizovať svoje príspevky na nadštandardný výchovno-vzdelávací proces a všetky aktivity a činnosti školy na dva účty a to na darovací účet školy ako aj na bankový účet OZ-AVOS.

Podrobnešie v proložených súboroch.

Stránky