Aktuality

Analýza darov pre AVOS k 30. 4. 2014

Od 1.9.2013 majú rodičia možnosť podľa vlastného zváženia realizovať svoje príspevky na nadštandardný výchovno-vzdelávací proces a všetky aktivity a činnosti školy na dva účty a to na darovací účet školy ako aj na bankový účet OZ-AVOS.

Podrobnejšie v priložených súboroch.

Poďakovanie a správa z konferencie o nadaných deťoch

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium ďakuje všetkým, ktorí akoukoľvek pomocou prispeli k úspešnému priebehu 7. medzinárodnej konferencie o nadaní pri príležitosti 20. výročia začiatku vzdelávania nadaných na Slovensku a 15. výročiu vzniku samostatnej Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave, ktorá sa uskutočnila v Dunajskej strede v dňoch 10.-11. apríla 2014.

Stránky